חנות

כל המוצרים המיועדים לנמנעים מגלוטן מיוצרים במאפייה נפרדת ועוברים בדיקות מעבדה קפדניות