מדיניות החזרות, זיכויים וביטולים

אנו בחברת דני וגלית בע"מ עושים כל שביכולתנו כדי שתקבלו את הסחורה באופן מושלם. באם קיבלתם מוצר פגום, אנא כתבו מייל ל- [email protected] וצרפו תמונה של המוצר הפגום ואת מספר ההזמנה, ואנו נזכה אתכם במחירו.

ביטול עסקה על ידי לקוח יעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ״א – 1981 (״חוק הגנת הצרכן״). במידה והחליט לקוח לבטל את ההזמנה לפני שעברה לביצוע, יוכל הלקוח לבטל את ההזמנה על ידי פניה לשרות לקוחות החברה בכתובת [email protected] במקרה כזה יזוכה החבר במלוא התשלום שנגבה פחות עלות המשלוח, עד 7 ימי עסקים מיום אישור הפניה, בכל מקרה של ביטול עסקה יש לפנות למחלקת שרות הלקוחות של החברה בכתובת [email protected].

בכל מקרה החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות ההחזרות של מוצרים מעת לעת.

מוסכם שבכל המקרים הללו החברה לא תישא בכל נזק ישיר או עקיף שיגרם ללקוח או לצדדים שלישיים בגין הביטול העסקה.

ביטול רכישה מצד דני וגלית  בע"מ 515023265

דני וגלית  בע"מ 515023265 תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה.

הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, ודני וגלית בע"מ 515023265  תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים ו/או המוצרים ככל ששולם.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי דני וגלית בע"מ  ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.